dichvudienhoa.vn dichvudienhoa.vn dichvudienhoa.vn

Lễ hội

myhanhflower.com

04/04/2011 Lễ "Pa Sưm" của người Khơ Mú
Người Khơ Mú ở Nghệ An thường làm lễ Pa Sưm trước lúc tra hạt trên nương rẫy. Đây là lễ cầu khấn trời đất, tổ tiên và các thần linh cho nương rẫy được bội thu.  


Đọc tiếp...
myhanhflower.com

04/04/2011
myhanhflower.com

04/04/2011 Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân Mỹ.

Đọc tiếp...